Adsorptionsavfuktare - Så här ändrar du kapacitetsinställningar

Adsorptionsavfuktare - Balansera luftlöden

 • FUNKTIONSPRINCIPEN FÖR ADSORPTIONSAVFUKTARE

  1. Processluft

  2. Torrluft

  3. Våtluft

  4. Rotor

  5. Värmare