Asuinympäristo

Tavanomaisimpia syitä, jolla on negatiiviseen vaikutus asuinympäristöön, ja voivat aiheuttaa vakavia vaurioita ja suuria korjauskustannuksia ovat kosteus-, radon- ja hajuongelmien esiintyminen rakennuksessa. Kiinteistön omistajan on tämän vuoksi tärkeää suojata kiinteistönsä, ja varmistaa turvallinen ja terveellinen elinympäristö.