• Ohjausjärjestelmä HomeVision Pro

  HomeVision-ohjausjärjestelmää käytetään ryömintätilan hallittuun kuivaukseen. Ryömintätila-asennusta valvotaan, ohjataan ja säädetään kuivaimeen liitetyn hygrostaattiosan ja asuintiloihin asennetun langattoman ohjauspaneelin avulla.

  Ohjauspaneeli näyttää hygrostaattiosan lähettämän ryömintätilan lämpötilan ja ilmankosteuden. Se näyttää myös toimintatilan ja antaa käyttäjän muuttaa asetuksia. Lämpötila, ilmankosteus ja asetukset tallennetaan lokitiedostoon USB-muistiin, mikä mahdollistaa asennuksen valvonnan.
  Sisäänrakennetut hälytystoiminnot varoittavat käyttäjää toimintahäiriöistä ja järjestelmä muistuttaa myös vuosihuolloista. Tällä varmistetaan toimintojen toimivuus ja vältetään kiinteistön kosteusvahingot.

   

 • Tekniset tiedot

  • % RH börvärde
  • Δ % RH hysteres övre
  • Δ % RH hysteres undre
  • Δ % RH larmnivå
  • Kontinuerlig fläktdrift eller fläkt enbart vid avfuktning
  • Styrning via mögelindex
  • Återställning till fabriksinställningar
  • Information på display & logg-fil
  • Visning av aktuellt RH
  • Visning av aktuell temperatur
  • Visning fläktstatus På eller Av
  • Visning avfuktning På eller Av
  • Visning radiosignalnivå
  • Grafisk presentation drifttid senaste 12 månaderna
  • Grafisk presentation medelvärde temperatur senaste 12 månaderna
  • Grafisk presentation medelvärde % RH senaste 12 månaderna
  • Felmeddelanden
  • CSV-logg fil på USB-minne

Täydentävät tuotteet